Een kort gedeelte uit het boekBoek-4

Er zijn misschien wel net zo veel boeken geschreven over projectmanagement als over algemeen bedrijfsmanagement. Dat komt omdat geen enkel boek in staat is alle dimensies van management te beschrijven en voldoende richtlijnen te geven voor succesvol managen. Dat geldt ook voor projectmanagement. Daarom is er steeds weer een nieuwe invalshoek van waaruit het succes (of falen) van projectmanagement kan worden belicht.

Nu is er weer een nieuw boek over projectmanagement. Het is geen technisch boek vol met de nieuwste methoden en technieken.

Voordat u dit boek gaat lezen, moet u zich van twee dingen bewust zijn. In de eerste plaats houden wij, de auteurs, niet van dikke tekstboeken. De meeste ‘pillen’ die wij zelf gelezen hebben waren veel te lang, nogal saai en zaten vol abstracte voorbeelden en nog abstractere theorieën. Het ergste is dat ze geen interessante of relevante toegevoegde waarde bieden. Meestal is het oude wijn in nieuwe zakken.

Ten tweede willen we nog iets anders bekennen, iets dat wellicht nog zorgwekkender is. Heel eerlijk gezegd hebben wij het zelf niet zo op het aureool waar projectmanagement mee omringd is. Het is een praktisch vak waar een flinke dosis gezond verstand voor nodig is. We komen maar al te vaak tegen dat er onnodig dikdoenerig over gedaan wordt om het cachet te geven en het vak onnodig complex en bureaucratisch gemaakt wordt.

Gezien het feit dat we niet van tekstboeken en het dik doen over projectmanagement houden, zult u zich afvragen waarom wij überhaupt aan een tekstboek over projectmanagement zijn begonnen. Ook al hebben we de schijn tegen, we beweren toch dat niet wij, maar de wereld van projectmanagement paradoxaal is.

Een van onze doelen is dan ook om u uit te nodigen in deze wereld vol paradoxen. Wij doen wat sinds jaar en dag een voorwaarde is voor kritisch denken: echt over dingen nadenken, alternatieve standpunten bekijken en onze ervaring daaraan te toetsen om tenslotte de normaal gesproken zo vertrouwd ogende wereld van projectmanagement er juist wat eigenaardiger op te maken. Dit doen wij om u te verrijken met meer eigen ideeën over de aardigheden van het managen van projecten. Daarbij nemen we de projectleider of projectmanager onder de loep en zijn of haar opdrachtgever; beiden zijn verantwoordelijk voor de leiding aan het project.

In dit boek nemen we u mee in een analyse van de belangrijkste factoren die een willekeurig iemand tot een effectief projectleider of opdrachtgever maken en een willekeurig project tot een succes. Of is dat niet willekeurig? Is het ook niet uw ervaring dat er een kenmerkend verschil is tussen gewone projectleiders en effectieve projectleiders? En zijn de effectieve projectleiders niet altijd net even anders dan hun collega’s? Hoe verhoudt zich dat tot succesvolle projecten en tot effectieve opdrachtgevers? Een succesvol projectleider bestaat namelijk alleen als het project slaagt en de opdrachtgever tevreden is.

Dat opleiden in de formele projectmanagementmethoden en certificering voor PRINCE2 en IPMA alleen niet voldoende zijn blijkt uit het feit dat in de afgelopen jaren tienduizenden in het vak projectmanagement gecertificeerd zijn, terwijl uit de verschillende benchmarks blijkt dat de projecten nog steeds ongeveer hetzelfde schamele succespercentage hebben als 15 jaar geleden. Er wordt nog steeds veel geklungeld. Blijkbaar heeft die certificering onvoldoende geholpen en wordt projectsucces door andere factoren bepaald.

Lees verder door het boek te kopen
U kunt verder lezen door het boek in hardcopy of in E-Pub versie direct te kopen via onze website.

– Reviews van het boek –

Een onverbiddelijke bestseller! ~ Naar Jan Cremer ~
Iedereen die bij de overheid werkt zou dit als verplichte kost moeten lezen~ Leo Nieuwenhuizen ~
Goh, na het lezen van dit boek weet ik niet of ik nog wel projectleider wil zijn~ L. de Haas ~

Er zijn misschien wel net zo veel boeken geschreven over projectmanagement als over algemeen bedrijfsmanagement.