Wie zijn wij.

Marc GofferjéIk ben zowel projectmanager, informatiemanager als verandermanager met een sterke focus op de samenhang tussen informatie, technologie en processen. Mijn werkgebied ligt in de toepassing van de kennisgebieden ICT, bestuurskunde, bedrijfskunde en leiderschap bij het managen van projecten en veranderingen in organisaties. Ik heb ruim 30 jaar ervaring in ICT project- en verandermanagement. Mijn primaire doelstelling is om projecten te laten slagen. Door projecten multidisciplinair aan te pakken, vergroot ik de slaagkans. Naar mate mijn werkervaring toeneemt, zijn het grotere en complexere projecten die ik wil en kan laten slagen. Dankzij de diversiteit van bedrijven en (non/not for profit) organisaties waar ik mocht werken, heb ik een goed inzicht gekregen in de factoren die het succes van projecten in alle sectoren beïnvloeden. Ik heb altijd gewerkt vanuit het principe dat het beter kan. Door geen genoegen te nemen met "zo doen wij dit altijd", heb ik nieuwe en betere werkmethoden en processen ingevoerd en de toepassing van nieuwe technologie (met gezonde argwaan) begeleid. Mijn drijfveer is om meerwaarde te leveren, in moeilijke situaties als mens het verschil te maken en geen desinvesteringen in mensen of middelen te accepteren. Daarin ben ik tegen zinloos emotioneel en financieel geweld, ongeacht of dit met gemeenschapsgeld of bedrijfskapitaal gebeurt. Mijn drijfveren zijn empathie, creativiteit, integriteit, respect en mensen individueel of in teamverband laten groeien en excelleren. Ik ben resultaatgericht, met een goed gevoel voor de menselijke maat. Van huis uit heb ik de liefde voor de beeldende kunst en de filosofie meegekregen. Die hebben voor mij grote waarde als hobby. Daar liggen ook, naast de liefde voor projectmanagement, de raakvlakken met Rob van Renen. Als mens maak ik deel uit van verschillende culturele omgevingen, waarbij ik in het kader van de Vereniging de Zonnebloem tracht een bredere basis te leggen voor de integratie van de verschillende culturen in de samenleving, zonder er één uit te sluiten.

Rob van Renen


Als op je paspoort je beroep zou mogen staan, dan staat er bij mij projectmanager. Ik neem graag verantwoordelijkheid voor het behalen van een projectresultaat. Ik heb ruim 25 jaar ervaring in project- en verandermanagement. Dit betreft het managen van complexe veranderingstrajecten, als mede het leiden van grote ICT projecten en programma's. Als adviseur, coach en verandermanager begeleid ik organisaties in het voorbereiden, implementeren en internaliseren van veranderoperaties. Ik heb een brede ervaring in opdrachten bij landelijke, provinciale en lokale overheid. Daarnaast heb ik opdrachten gedaan in verschillende branches. Sinds 2006 hebben deze opdrachten zich afgespeeld binnen verschillende onderdelen van de Zorg en het Onderwijs. Ik werk vanuit een drijfveer dat het in Nederland echt anders moet. Ik heb hierin de overtuiging dat substantiële veranderingen alleen via een radicale aanpak bereikt kunnen worden. De grenzen van de huidige wet- en regelgeving en ingesleten patronen stellen hierin niet het kader, maar zijn nodig als markering om op of (zelfs) buiten deze lijnen tot nieuwe oplossingen te komen; bewust buiten de lijntjes kleuren. Ik werk vanuit een maatschappelijk kritische grondhouding en kijk naar projecten in wat zij bijdragen aan veranderingen binnen een organisatie en binnen onze samenleving. Ik zoek de balans tussen zelf verantwoordelijkheid dragen voor het behalen van een resultaat en anderen in projectmatig denken en -werken stimuleren. Ik vervlecht daarin werkvormen vanuit filosofie en poëzie. Voor 2016 is mijn speerpunt om op het verbindingsvlak tussen gemeenten, inwoners en zorgaanbieders veranderingen te realiseren die een duurzame impact achterlaten; "game changers" die de zorg in Nederland echt innoveren. Met deze toewijding werk ik vanuit mijn eigen bedrijf Syndipity; een plek waar projectmanagement, filosofie en poëzie ontspruiten.

Wat willen we bereiken!

Aangezien wij niet van dikke tekstboeken en het belangrijk doen over projectmanagement houden, mag u zich afvragen waarom wij überhaupt aan een tekstboek over projectmanagement zijn begonnen. Ook al hebben we de schijn tegen, we beweren toch dat niet wij, maar de wereld van projectmanagement paradoxaal is. Eén van onze doelen is dan ook om u uit te nodigen met ons mee te gaan in deze wereld vol paradoxen en te bezien wat deze voor u als projectleiding betekenen. Wij doen wat sinds jaar en dag een voorwaarde is voor kritisch denken: echt over dingen nadenken, alternatieve standpunten bekijken en onze ervaring daaraan toetsen om tenslotte de normaal gesproken zo vertrouwd ogende wereld van projectmanagement er juist wat eigenaardiger op te maken. Dit doen wij om u te verrijken met meer ideeën over de aardigheden van het managen van projecten.

Daarbij nemen we de projectleider of projectmanager onder de loep en zijn of haar opdrachtgever. Beiden zijn verantwoordelijk voor de leiding van het project. In dit boek nemen we u mee in een analyse van de belangrijkste factoren die een willekeurig iemand tot een effectief projectleider of opdrachtgever maken en een willekeurig project tot een succes. Of is dat niet willekeurig? Is het ook niet uw ervaring dat er een kenmerkend verschil is tussen gewone projectleiders en effectieve projectleiders? En zijn de effectieve projectleiders niet altijd net even anders dan hun collega's? Hoe verhoudt zich dat tot succesvolle projecten en tot effectieve opdrachtgevers? Een succesvol projectleider bestaat namelijk alleen als het project slaagt en de opdrachtgever tevreden is. Wij geven u in dit boek extra inzichten in de mate waarin u een rol vervult bij het laten slagen van projecten.
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery